Autoilijat ovat varautuneet syksyn sadekeleihin ja huolehtineet renkaidensa kunnosta kohtuullisen hyvin. Hellekesän vaikutus renkaiden kuntoon näyttäisi jäävän oletettua vähäisemmäksi. Alkuviikon rengasratsioista kerätyssä lähes 1 500 auton otoksessa huonorenkaisia autoilijoita oli 8,6 prosenttia eli vain puolisen prosenttiyksikköä enemmän kuin viime syksynä samoilla vertailupaikkakunnilla.

Alkuviikon rengasratsiat paljastavat: Huonokuntoisia renkaita viime syksyn tapaan

Kampanjapäällikkö Hannu Lintala Autonrengasliitosta näkee muutoksen olevan sen verran vähäinen, etteivät renkaat ole kuluneet kesäkaudella tavallista enemmän. ”Kuumassa lämpötilassa renkaat kuluvat tunnetusti nopeammin, mutta toisaalta alkukesän helteet saattoivat silottaa tien pintoja tasaisemmaksi.”

Lintala korostaakin tiestön kunnon vaikutusta renkaiden kulumiseen. “Kevään karkeilla asvalttiteillä renkaan kulumisnopeus on jopa 4–5-kertainen keskikesään verrattuna. Lisäksi autojen ohjauskulmat voivat vääristyä huonokuntoisilla teillä, mikä aiheuttaa yksittäiseen renkaaseen nopeasti epänormaalia kulumaa.”

Kuntokehityksessä eroja vertailupaikkakunnittain

Ennakkotiedot on kerätty Jyväskylässä, Kuopiossa, Porissa ja Rovaniemellä 10.–12.9.2018 järjestetyistä rengasratsioista. Tuloksia verrataan samoilla paikkakunnilla syksyllä 2017 kerättyyn 2 405 auton otokseen. Kesärenkaiden kuntokehityksen suunta näyttäisi vaihtelevan paikkakunnittain viime syksyyn verrattuna.

Huonokuntoiseksi luokitellaan rengas, jonka urasyvyys on 2 mm tai vähemmän. Laki edellyttää kesärenkailta vähintään 1,6 millin urasyvyyttä, mutta turvasuositus sadekelillä on vähintään neljä milliä. Renkaan urasyvyys vaikuttaa merkittävästi vesiliirtonopeuksiin ja jarrutusmatkoihin märällä tienpinnalla.

Autonrengasliiton, Liikenneturvan ja poliisin yhteistyönä järjestämät rengasratsiat jatkuvat vielä tämän viikon perjantaina. Kattavammat tiedot koko kampanjaviikolta julkaistaan syyskuun loppupuolella. Tutkimusraportti koko maan tuloksista julkaistaan syksyllä 2019.