Opetusluvalla opettavien määrä on kasvanut viime kesän ajokorttilain uudistuksen jälkeen. Tämä näkyy lisääntyneenä opetusajoneuvojen määränä liikenteessä. On tärkeää, että kokeneemmat tienkäyttäjät huomioivat opetusajoneuvon nähdessään, että ratissa on vasta ajamista harjoitteleva kuljettaja.

Ajokorttilaki muuttui viime kesänä, mikä nosti opetuslupaopetuksen suosion ennätyslukemiin. Uudistuksen ansiosta ajo-opetuksen voi aloittaa jo 16-vuotiaalle, joten oppilas voi harjoitella ajamista jopa kaksi vuotta ennen ajokortin saamista. Lakimuutoksen myötä opetusajoneuvoja on entistä enemmän liikenteessä. Opetusajoneuvon tunnistaa auton takana olevasta valkoisesta kolmiosta. Sen viesti muille tienkäyttäjille on, että kyseisen ajoneuvon kuljettaja vasta harjoittelee autolla ajoa.

”On mahdollista, että ajoneuvo kulkee muuta liikennettä hitaammin, sammuu liikkeellelähdössä, pyrkii valumaan taaksepäin mäkilähdössä tai hidastaa vauhtia myös tarpeettomissa ja yllättävissä paikoissa”, Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen listaa.

Joskus osa autoilijoista kuitenkin unohtaa valkoisen kolmion perimmäisen merkityksen ja jopa provosoituvat kokemattoman kuljettajan otteista. Esimerkiksi äänimerkin soittaminen opetusajoneuvon takana tämän sammuttua liikennevaloihin ei ainakaan vauhdita liikkeellelähtöä. Elämänsä ensimmäisiä liikkeellelähtöjä tekevä oppilas stressaa kytkimen nostoa aivan riittävästi ilman takana tulevan autoilijan hätäilyäkin.

”Äänimerkki saa oppilaan helposti hätääntymään ja sammuttamaan auton yhä uudestaan ja sitten aikaa vasta kuluukin”, Vesalainen sanoo.

Turvaväli on liikenteessä aina tärkeä ja opetusajoneuvon perässä sen merkitys korostuu. Oppimisen kannalta on olennaista, että oppilaalle annetaan mahdollisuus oivaltaa ja tehdä asioita myös itse eikä opettaja puutu kaikkeen etukäteen. Valkoinen kolmio viestii näissäkin tilanteissa takaa tuleville pidemmän turvavälin merkityksestä.

”Liikenteessä kannattaa muutenkin varautua yllättäviin tilanteisiin, koska ihmiset tekevät virheitä. On syytä kuitenkin huomata, että opetusajoneuvot ovat varsin harvoin osallisina onnettomuuksissa – varsinkaan syyllisenä osapuolena”, Vesalainen toteaa.