Kaupunkiliikennettä hiljaisemmin, turvallisemmin ja vähäpäästöisemmin

Veho testaa tulevaisuuden liikkumista Aviapoliksen Liikennelabra-hankkeessa

Miltä näyttää tulevaisuuden kaupunkiliikenne? Kuinka yksityisautoilu ja julkinen liikenne sidotaan toisiaan tukevaksi kokonaisuudeksi? Entä miten digitaalisuus ja data parantavat liikkumisen palveluita? Näihin kysymyksiin Veho yhdessä muiden kumppaneiden kanssa etsii vastauksia Aviapoliksen Liikennelabra-hankkeessa.

Liikennelabra on Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin ylläpitämä kokonaisuus, jonka tarkoituksena on kehittää sujuvia, kestäviä ja turvallisia liikkumisen palveluja sekä liikenteen digitalisaatiota. Uraauurtavassa hankkeessa edistetään yhteistyötä julkisten ja yksityisten toimijoiden välillä ja kannustetaan valtakunnallisia ja kansainvälisiä toimijoita testaamaan uudenlaisia liikkumisen konsepteja.

Mukana suunnittelussa on myös autoliike Veho. Syksyllä käynnistyneen pilottihankkeen koealueena toimii Vantaan Aviapolis, jossa uusia liikkumisen konsepteja testataan käytännössä. Visiona on, että Aviapoliksen liikenne siirtyy omista henkilöautoista ja aikatauluihin sidotuista julkisista kulkuyhteyksistä kohti uudenlaista älykästä kokonaisuutta, joka yhdistää julkisen liikenteen vähäpäästöisyyden ja yksityisen liikkumisen mukavuuden ja joustavuuden.

– Aviapoliksesta rakentuu yksi tulevien vuosikymmenten suurimmista kaupunkikeskuksista Suomessa. Logistiikkaliikennettä on tiheästi, työpaikkoja ja asuntoja syntyy jatkuvasti lisää ja lentokenttäturismi kasvaa. Alueella on moninainen yhteisö ihmisiä, joilla kaikilla on suuri tarve liikkua. Aviapolis tarjoaakin meille hyvän näköalapaikan kasvavaan kaupunkiympäristöön ja otollisen mahdollisuuden testata ratkaisuja yhdessä muiden tulevaisuuden liikkuvuuteen panostavien yritysten ja yhteisöjen kanssa. Pystymme esimerkiksi tuomaan yhteiskäyttöautoja yksityisille ja yrityksille ja testaamaan kaupunkilogistiikkaa, kuten sähköistä jakelukalustoa ja drone-lennokkikuljetuksia, kertoo Vehon uusien liiketoimintojen johtaja Patrick Holm.

Aviapolis on merkittävä alue myös Vehon omalle toiminnalle, sillä alueen tuntumassa sijaitsevat yhtiön hallinto, raskaan ja kevyen liikenteen autokaupat sekä tytäryhtiö Assistorin toimipiste.

Viime vuosina Veho on panostanut vahvasti uudenlaisiin digitaalisiin liikkuvuuspalveluihin, ja Liikennelabra-hanke hyödyntää tätä osaamista. Vähäpäästöisten ja ympäristöystävällisten liikenneratkaisujen hakeminen tukee Vehon omaa johtoajatusta ”Liikuttaa kestävästi”.

– Veho GO -palvelumme tuo yksityisauton helposti käyttöön ihmisille, jotka eivät omista autoa itse. Olemme mukana myös Whim-sovelluksessa, joka yhdistää erilaiset julkisen ja yksityisen liikkumisen muodot toisiinsa. Liikennelabrassa pääsemme kehittämään ja testaamaan uusia palveluita osana laajempaa liikennekokonaisuutta ja luomaan pohjaa tulevaisuuden kestävälle liikkumiselle, Holm kertoo.

Veho on sitoutunut hankkeen pilottivaiheeseen, joka kestää huhtikuuhun 2019 saakka. Pilottivaiheen aikana tarkoitus on saada ensimmäiset työpajoissa ideoidut liikennekonseptit testattavaksi käytännössä. Aviapoliksen rakentuminen jatkuu kuitenkin vielä vuosien ajan, ja konsepteja voidaan hyödyntää myöhemmin myös muualla Suomessa tai vientituotteina maailmalla.

Aviapoliksen Liikennelabra-hankkeen rahoituksesta vastaa yleishyödyllinen Clean & Smart -säätiö. Kaikkiaan mukana on yli 30 toimijaa julkiselta ja yksityiseltä sektorilta.

https://www.vantaa.fi/aviapolis #aviapolis#liikennelabra#trafficlab @VantaanKaupunki @SmartClean_Fi