Docol® 600DH-GI – SSAB:n ensimmäinen kolmannen sukupolven metallipinnoitettu terästuote valmiina asiakastesteihin

Docol® 600DH-GI autonrunkoihin

SSAB toimittaa laadukkaita erikoislujia teräksiä johtaville kansainvälisille autonvalmistajille. Laajennamme nyt tuotevalikoimaamme niin kutsutuilla kolmannen sukupolven kuumasinkityillä terästuotteilla. Docol 600DH-GI on näistä ensimmäinen tuote, joka on valmiina asiakkaiden testattavaksi.

”Otamme askeleen kohti kolmannen sukupolven teräksiä julkistamalla metallipinnoitettujen Docol DH -terästen tuoteperheen. Murtolujuudeltaan 600 MPa:n tuote on nyt valmiina asiakkaiden kokeiltavaksi, ja myöhemmin tänä vuonna tuoteperheeseen lisätään murtolujuudeltaan 800 MPa:n ja 1000 MPa:n tuotteet”, kertoo Matti Säily, Product Manager, Metal Coated Products, SSAB Europe.

Yksi SSAB:n strategisista tavoitteista on kasvattaa autoteollisuuden erikoisterästen vuotuista osuutta 750 tonniin vuoteen 2020 mennessä. Tuotteita toimitettiin yhteensä 442 tonnin edestä vuonna 2016, ja viime vuonna määrä oli jo 537 tonnia. Kolmannen sukupolven teräkset ovat yksi tapa päästä tavoitteeseen, ja niiden avulla voimme myös palvella asiakkaitamme entistä paremmin.

”Valmistajien halu keventää rakenteiden painoa, tiukemmat päästörajat, uudet turvallisuusstandardit ja sähköistäminen parantavat erikoislujien terästen kasvunäkymiä autoteollisuudessa. Aiempaa kevyempien erikoiskomponenttien valmistus edellyttää myös entistä parempaa muovattavuutta teräkseltä. Lisäksi kestävän kehityksen merkitys kasvaa koko ajan. SSAB on huomannut, että autoteollisuuden asiakassegmenttiin kannattaa keskittyä”, kertoo Arnaud Guerendel, Global Sales Director, Automotive Segment, SSAB Europe.

Autoteollisuuden standardien mukaiset tuotteet

”Ensimmäisen sukupolven terästen osuus on edelleen merkittävä, mutta tavallista huomattavasti paremman muovattavuutensa ansiosta kolmannen sukupolven teräkset pystyvät kilpailemaan yhä paremmin muottiinkarkaistavien terästen sekä alumiinin kanssa. Kolmannen sukupolven teräksissä lujuus ja erinomainen muovattavuus yhdistyvät toisiinsa aivan uudella tavalla, joten ne soveltuvat erinomaisesti monimutkaisiin, vaativiin muotoihin”, Matti Säily lisää.

Varmistamme jo tuotekehitysvaiheessa, että kaikki autoteollisuudelle suunnatut erikoislujat terästuotteemme täyttävät suurimpien alkuperäisvalmistajien (OEM) asettamat standardit ja vaatimukset. OEM-standardien lisäksi uudet kolmannen sukupolven teräkset täyttävät VDA-standardien vaatimukset (VDA standardi on saksalainen, autoteollisuuden aloitteesta luotu laadunhallintastandardi).

Ensimmäisen sukupolven teräkset soveltuvat edelleen useimpiin käyttötarkoituksiin, ja niiden rooli tulee olemaan merkittävä ajoneuvojen suunnittelussa myös tulevaisuudessa, mutta niiden muovattavuudella on rajansa. Toisen sukupolven terästen käytettävyys on puolestaan huonompi, sillä ne ovat runsasseosteisia ja kalliita. Kolmannen sukupolven teräkset voivat ratkaista useita ongelmia ja tuoda monenlaisia etuja asiakkaille, sillä ne ovat aivan yhtä lujia kuin nykyisetkin tuotteemme, mutta muita teräksiäparemmin muovattavissa. Näin ollen niitä voidaan käyttää monissa ajoneuvon rungon turva- ja rakennekomponenteissa.

DH-terästen avulla voidaan lisäksi ratkaista nykyisiin, ensimmäisen sukupolven teräksille suunniteltuihin autonosiin liittyviä muovattavuusongelmia.

Docol 600 DH > Docol CR330Y590T-DH-GI

Kolmannen sukupolven AHSS-teräkset eli pitkälle kehitetyt lujat teräkset ovat vastaus materiaalin lujuutta, muovattavuutta ja käytettävyyttä koskeviin asiakkaiden tarpeisiin. Tämä terästuotteiden sukupolvi on jo markkinoilla, mutta tuotteiden kehittäminen on silti tietyssä mielessä alkutekijöissään. Eri konsepteja yhdistää se, että valmistuksen yhteydessä teräksen mikrorakenteessa säilytetään suuri osa austeniitista, ja se muuttuu martensiitiksi muovauksen aikana (muokkauslujittuvat, TRIP-avusteiset monifaasiteräkset). Uutta kehitystä kolmannen sukupolven AHSS-teräksissä edustavat Q&P- (Quenching & Partitioning, porraskarkaisu) ja medium manganese -teräkset.

DH-teräksillä (VDA-standardissa käytetty nimi kaksifaasiteräksille, joilla on tavallista parempi muovattavuus) tarkoitetaan kaksifaasiteräksiin perustuvia tuotteita, joiden mikrorakenteessa säilytetty austeniitti parantaa muovattavuutta TRIP-vaikutuksen (transformation induced plasticity)ansiosta.